Varför kommer de hit

1455925_10152135099411844_2091416137_nMin upplevelse är att rasister är  okunniga. Det är ju sorgligt, men vad som är ännu värre är att jag har en känsla av att de inte vill lära, utan vill bli kvar i sin dumhet.

En fråga som rasister ofta frågar är; varför kommer de hit? Angående de invandrare som söker sig till Sverige. Skulle man stanna upp och ge ett svar på den frågan så är det sällan att den som ställt frågan lyssnar på svaret, utan börjar argumentera mot svaret utan att ens hört det färdigt.  Det är som att de vill att svaret ska vara att det är grupp väldigt ondskefulla människor som har kommit hit för att förstöra det svenska samhället och för svenskarna är det man vill höra.

När man ställer den här frågan har jag en känsla av att det i första hand är de politiska flyktingarna man syftar på. Svaret är väldigt enkelt. Politiska flyktingar kommer hit av samma anledning som svenskarna för 150 år sedan emigrerade till Amerika, från slutet av 1800-talet till 1920. Många flydde på grund av politisk och religiös förföljelse, men de allra flesta flydde ett liv dömt till fattigdom. I det land som då var Sverige där kyrkan och kapitalet styrde fanns ingen möjlighet för de fattiga att försörja sig och sin familj.

Någon som lämnade Sverige var kriminell och fortsatte sitt kriminella liv i Amerika. De var undantagsvis en liten grupp precis som det också finns ett litet antal  kriminella i den grupp flyktingar som kommer till Sverige idag.

100_2820De flesta som lämnade Sverige drömde om ett bättre liv och var beredd att arbeta för det. De kom till ett land med nya möjligheter och friare när det gällde rätten att utöva religion utanför svenska kyrkan. Politiskt var det nya landet inte lika fastlåst i de klassystem som fanns i Sverige. Svenskarna sökte sig till områden där det fanns många andra svenskar. Där kunde de fortsatt göra sig förstådd på det egna språket och behålla gamla traditioner från hemlandet. För varje generation blev engelskan viktigare än svenskan och de svenska traditionerna bytes ut mot de amerikanska.

De allra flesta som kom till Amerika etablerade sig i det nya landet och skapade sig en framtid för sig och sin familj. Några bjöd in övriga familjemedlemmar från Sverige att komma till ett land som gav större möjligheter och trygghet. Några få förmådde aldrig att trivas i det nya landet. Många återvände också  till det gamla hemlandet.

Bild 035En del som emigrerade till Amerika knöt alltså an till en familj som redan fanns i Amerika. Familjen samlade pengar för att någon reste före och den personen samlade sedan ihop pengar i det nya landet för att sända efter resten av familjen. Det är det som i modern emigrationspolitik kallas anhörighetsinvandrare.

Beskrivning av svenskars invandring till USA skulle med lätthet kännas igen av de invandrare som kommer till Sverige idag. Drömmen om ett bättre liv, flykt från fattigdom, politisk och religiös förföljelse och så en liten grupp som kommer efter för att de har sin familj här. Inte konstigt alls.

Det finns skillnader, de som kom till Amerika välkomnades oftast med öppen famn. De fick förutsättningar för att arbeta sig till en ny tillvaro. De flydde inte från krig eller fruktansvärda inbördeskrig. Amerika behövde invandrare som deltog i att bygga upp det nya landet. Jag ska inte här gå in på vad det kostade indianerna vars land de vita stal eller hur de svarta som importerats som slavar till Amerika förlorade sina mänskliga rättigheter. Det jag vill påvisa är att orsaken till emigration hade samma grunder då som idag.

Amerikanerna efterfrågade en invandring på 1800-talets mitt till och med 1920-talets början. Den efterfrågan av invandring har vi haft i Sverige i mycket modernare tid. Efter andra världskrigets slut låg Europa i ruiner, det skulle byggas upp igen. För Västeuropas återuppbyggnad bidrog USA genom marshallplanen. 

Sverige fick också del i Marshallhjälpen. Till skillnad från Europa låg Sverige inte i ruiner. Vi stod där med fabriker och maskiner som kunde leverera för Europas återuppbyggnad. Efterfrågan var stor. Vi hade de materiella förutsättningarna men saknade arbetskraften. Ute i Europa fanns arbetskraften och Sverige sände ut agenter till i stort sett alla europeiska stater för att värva arbetskraft. Finländare kom i mängder, italienare, jugoslaver, österrikare, turkar och greker kom i flertal. De som kom lämnade hopplösheten i sitt egna land, ruiner, arbetslöshet och diktaturer.

Efterkrigstidens återuppbyggnad skapade förutsättningar för ett rikt Sverige. Folkhemmen byggdes och förutsättningarna för välfärden skapades. Vi som är födda efter kriget levde länge i ett land som bara utvecklades ekonomiskt med en växande ekonomi och en trygg välfärd. Så sent som till 70-talet värvade svenska agenter arbetskraft i Europa. Under 80-talet kunde fortfarande anhöriga till invandrare, den så kallade anknytningsinvandringen, utan svårigheter och större byråkrati sluta upp till sina anhöriga i Sverige.

Utan den arbetsinvandring som skedde från andra världskrigets slut och till långt in på 70-talet hade inte Sverige kunnat bygga upp den välfärd vi gjorde. Vi hade helt enkelt inte folk nog att producera vad Europa efterfrågade.

normal_skruvar_muttrarInvandrarna som kom sattes direkt in i produktionen. Utan svenska språket så mycket att de ens kunde förstå de säkerhetsföreskrifter som fanns i arbetet. Facket reagerade med att gå in och kräva svenskundervisning under arbetstid. Facket krävde att varje arbetare skulle få rätt till 240 svensklektioner under betald arbetstid. 1972 kom lagen som berättigade varje nyanställd invandrare att få permission och lön när de deltog i språkundervisning.  På så sätt fick fackförbunden arbetskamrater som lärde sig att förstå den svenska fackföreningsrörelsen. De blev en del i arbetskollektivet och inte några som kom utifrån och dumpade lönerna. (Bilden hämtad från fotoakuten)

Under sextiotalet byggdes de stora miljonområdena. Inflyttningen var stor och bostadsbristen var ett problem för den växande industrin. Dessa områden har idag blivit ett problem för den segregering som skett i dessa områden. Hur brist på renovering och skötsel av områdena har inneburit ett totalt förfall av många områden.

Min övertygelse är att invandrare som bemöts på ett sätt där deras kunnande och erfarenhet efterfrågas, där vi ger förutsättningar för att komma in i och förstå det svenska samhället och språket är en resurs i vårt land. Jag menar att det måste byggas broar för att inte skapa vi och dem. Det har fungerat tidigare i historien, det har fungerat här och i andra länder. Det som är det största hindret idag är vår ovilja att bjuda in.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Det här inlägget postades i Allmänt, Arbete, debatt, politik och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Varför kommer de hit

  1. Karl-Axel skriver:

    *delar* ska de va

  2. Karl-Axel skriver:

    Jag önskar jag kunde skriva så här bra!
    Det här inlägget delat jag på Facebook

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge